Ga naar hoofdinhoud
"Archeologisch museum voor de steentijd"

Vooraankondiging Bodemvondstendag Buitenpost
zaterdag 1 juni 2024

Hierbij een vooraankondiging van de Bodemvondstendag 2024 van het IJstijdenmuseum Buitenpost in samenwerking met De Kruidhof, Hortus van Fryslân.
De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Wij stellen detector-amateurs, het netwerk PAN en verwante instellingen graag in de gelegenheid om zich kosteloos te presenteren met een informatiestand op de Kruidhof en in het voormalige tuincafé.
De botanische tuin De Kruidhof is dan ook geopend. In 2023 telde dit evenement 250 bezoekers. Dus we verwachten ook in 2024 minsten dit aantal bezoekers
Over een paar maanden hoort u meer.

De lange reis van een prehistorische inktvis

De lange reis van een prehistorische inktvis

De familie De Groot uit Feanwâlden vond enkele jaren geleden een aparte steen met fossielen van de prehistorische voorlopers van onze huidige inktvissen. Deze bijzondere steen met fossielen is in aanwezigheid van de vinders op dinsdag 9 april onthuld en heeft nu een prominente plek gekregen in het IJstijdenmuseum te Buitenpost.

Bij de boerderij van een familielid nabij Jorwerd vond de familie De Groot uit Feanwâlden enkele jaren geleden een aparte steen van een flink formaat. Een poos later de bijpassende andere helft. Deze bijzondere vondst werd als schenking aan het IJstijdenmuseum uit Buitenpost aangeboden. Uit onderzoek door deskundigen van het museum bleek dat het ging om een kalksteen met ingekapseld fossielen van de prehistorische voorlopers van onze huidige inktvissen.

Bijna 460 miljoen jaar geleden werd een kalklaag (met de prehistorische inktvissen) gevormd in een tropische zee ter hoogte van Afrika. Dat gebied heeft zich met enkele millimeters per jaar verplaatst naar de gebieden waar we ze nu als vaste rots vinden, namelijk op het eiland Öland in Zuid-Zweden. Gedeelten ervan zijn als zwerfstenen in de Saale IJstijd in ons land en dus ook in Fryslân terechtgekomen. Het laatste stukje van de reis naar het het IJstijdenmuseum in Buitenpost ging per auto.

Klaas de Haan heeft de in de kalksteen verborgen inktvisfossielen uitgeprepareerd en Peter Hofstee heeft gezorgd voor een deskundige uitleg bij de steen. Dit bijzondere fossiel is in aanwezigheid van de vinders op dinsdag 9 april onthuld en heeft nu een prominente plek gekregen in het IJstijdenmuseum.

Back To Top