Ga naar hoofdinhoud
"Archeologisch museum voor de steentijd"

Fossielen

Onder fossielen verstaat men elk herkenbaar spoor of elke herkenbare aanwijzing van vroeger organisch leven.
Deze aanwijzingen kunnen de gefossiliseerde harde delen betreffen, zoals botten, schelpen of tanden, maar ook afdrukken, loop- en kruipsporen, graafgangen, vraatsporen, uitwerpselen.
Fossilisatie is het geleidelijk vervangen van de oorspronkelijke organische bouwstenen van het dier, plant of mens door anorganische bestanddelen (mineralen).
De wetenschap die fossielen bestudeert heet de paleontologie. Die wetenschap is weer opgesplitst in drie deelgebieden: paleo-zoölogie, de studie van fossiele dieren, paleobotanie, de studie van fossiele planten en paleoantropologie, de studie van fossiele mensachtigen.
In het IJstijdenmuseum kom je meerdere vitrines tegen met fossiel materiaal met ook informatie over het ontstaan en het prepareren van fossielen.

Voor vragen over door je zelf gevonden materiaal kun je enkele zaterdagochtenden per jaar terecht op het DeterminatieCafé in ons museum of op de jaarlijkse Bodemvondstendag.
Zie daarvoor onze agenda.

Back To Top