Ga naar hoofdinhoud
"Archeologisch museum voor de steentijd"

Archeologisch steunpunt

Verspreid over en ondersteund door de Provincie Fryslân kent deze provincie 11 archeologische steunpunten die met exposities en activiteiten lokale thema’s belichten. Een van die steunpunten vindt u in ons museum. Dit steunpunt geeft een mooi overzicht van de verschillende soorten werktuigen in de verschillende perioden van de Steentijd, van het Paleolithicum tot het Neolithicum. In de voorlaatste IJstijd werd de omgeving van het huidige Buitenpost bedekt door een pakket ijs van soms wel een kilometer dik. Het ijs bracht niet alleen klei en zand met zich mee vanuit Scandinavië, maar ook duizenden grote en kleine zwerfstenen.
De prehistorische mens gebruikte deze stenen als grondstof voor het maken van allerlei werktuigen, zogenaamde artefacten.

Back To Top