Archeologisch steunpunt

Archeologisch steunpunt

In het museum is het Archeologisch Steunpunt ondergebracht met een Steentijd vitrine die gevuld is met bijzonder vondst materiaal uit de gehele prehistorie van West-Europa en Noord Afrika.
Klingen, stekers en bijlen: het Archeologisch Steunpunt in Buitenpost laat zien hoe vuursteen gebruikt werd in de Prehistorie.

Tijdens de voorlaatste IJstijd werd de omgeving van het huidige Buitenpost bedekt door een pakket ijs van soms wel een kilometer dik. Het ijs bracht niet alleen klei en zand met zich mee vanuit Scandinavië, maar ook duizenden grote en kleine zwerfstenen.

De prehistorische mens gebruikte deze stenen als grondstof voor vele soorten werktuigen. Het Steunpunt geeft aan de hand van bijzonder vondst materiaal een mooi overzicht van de verschillende soorten werktuigen in de verschillende perioden van de Steentijd, van het Paleolithicum tot het Neolithicum.

Alle Steunpunten in Friesland