Trechterbeker cultuur

Trechterbekercultuur

Ruim 6000 jaar geleden verruilden mensen hier voor het eerst hun nomadische bestaan voor een leven als boer.
Ze trokken niet meer rond, maar begonnen zich permanent als familiegroepen te vestigen.
De eerste cultuur waarbij dit het geval is, is de periode van de Trechterbeker-cultuur.
Mensen die tot de Trechterbeker-cultuur behoren hebben in Drenthe de hunebedden gebouwd en worden daarom ook wel hunebedbouwers genoemd.
Het bouwen van graven van grote stenen komt in grote delen van West-Europa voor en we spreken ook wel van een Megalithische cultuur.
"Mega" betekent "groot" en "lithis" betekent "opgerichte steen".

De Trechterbeker-cultuur is genoemd naar een typerende aardewerken beker die in een open vuur werd gebakken.
Het aardewerk werd rijk versierd met patronen of motieven die bekrast werden met een stokje en met een witte pasta werden opgevuld.
In de hunebedden is bij opgravingen veel aardewerk met veelal fraaie versieringen gevonden. In de Fryske Wâlden zijn geen hunebedden aangetroffen, maar wel enkele aardewerk scherven.
Ook typerend voor de Trechterbeker-cultuur zijn de vuurstenen gereedschappen. De bijlen en spitsen (pijlpunten) hebben een typerende vorm.
Naast de gereedschappen en aardewerk werden in de Trechterbeker-cultuur ook sieraden gebruikt van git en barnsteen. Ook in de Fryske Wâlden zijn oppervlaktevondsten van sieraden bekend.
Meer informatie kunt u vinden in het IJstijdenmuseum en in het boekje over de Oerboeren in de Friese Wouden. Uitgegeven door het IJstijdenmuseum en is daar ook te bestellen.

Trechterbekercultuur gallery
[envira-gallery id="6127"]