Landschap

Landschap

Vulkaan-eifel, geboren uit vuur, as en water
Lezing door Henk van den Broek, amateur-geoloog. Ruim 700.000 jaar geleden begonnen de eerste vulkaanuitbarstingen in de West-Eifel. De hevigste Lees verder
Weichsel-ijstijd
De Weichsel-ijstijd was de laatste grote IJstijd die in het noorden van Europa heerste. Ook deze ijstijd heeft grote invloed Lees verder
Saale-ijstijd
Vanaf 240.000 tot 130.000 jaar geleden bedekte een grote landgletsjer het noorden van Nederland. Deze ijsmassa dreef heel langzaam vanuit Lees verder

Categorieën