Lezing Neanderthalers in Noord-Nederland

Op uitnodiging van het IJstijdenmuseum komt Steentijd-archeoloog, Marcel Niekus, naar Buitenpost om op donderdagavond 9 januari 2020 een lezing te houden over het meest recente ontwikkelingen wat betreft het onderzoek naar de Neanderthaler in Noord-Nederland.

Ongeveer 50.000 jaar geleden bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Zeijen-rug. De plek in het toenmalige steppe-achtige landschap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere delen van de rug. De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor archeologen. De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand van zijn verspreidingsgebied.

Tijdens de lezing passeren vele vondsten de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler in Noord-Nederland ontplooide. De vondsten worden tevens geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief.

De lezing vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van het gelijknamige boek, geschreven door Marcel Niekus (foto linksboven) en Evert van Ginkel met fotografie en vormgeving door Frans de Vries, uitgegeven door Het Drentse Landschap.

Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd op het onderzoek naar de Steentijd. Vooral de periode van de Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. Hij is medeoprichter van Stichting STONE (Steentijdonderzoek Nederland), dat als doel heeft om het onderzoek naar de Neanderthalers in Noord-Nederland te bevorderen.

Datum: 9 januari 2010
Locatie It Koartling, Schoolstraat 31, Buitenpost
Aanvang 20.00 uur
Entree 5 euro
Download poster lezing

Reacties zijn gesloten.