Archeologisch project Lauwerscollege Buitenpost

Voor de derde klassen (Atheneum) van het Lauwerscollege te Buitenpost was er in de week van maandag 3 juli een archeologisch project georganiseerd: “Landschap en bewoning in de tijd tot het jaar 1000 in de Noordelijke Friese Wouden”. Voor de vroegste periode, de steentijd, was daarvoor een belangrijke rol weggelegd voor het IJstijdenmuseum. Op woensdag 5 juli was het archeologisch adviesbureau RAAP bereid gevonden om belangeloos door archeoloog Haije Veenstra een lezing te laten verzorgen over zijn werk. Na de lezing kregen de leerlingen nog een rondleiding door het museum.
In het Sociaal Cultureel centrum It Koartling vertelde archeoloog Haije Veenstra de derde klassers verdeeld over twee lezingen over zijn werk. Wanneer en waarom archeologisch onderzoek bij bijvoorbeeld een bouwproject verplicht is.
Welke bronnen hij daarbij gebruikt en hoe het onderzoek in het veld feitelijk in z’n werk gaat. Hij spitste zijn verhaal toe op een recent onderzoek voor de geplande uitbreiding van supermarkt Lidl in Buitenpost.
Eerstejaars student archeologie Martin van Kammen en bestuurslid Wieger Vellinga namen de leerlingen daarna mee naar het museum voor een rondleiding.
Tot ieders verbazing bleek dat Haije Veenstra zijn sporen al in het museum had nagelaten. In de Hall of Fame van “stientsjesikers” kwam ook hij voor met een tweetal artefacten uit de Neanderthaler-periode.

Controle grondmonster

Om 11.30 uur gingen de leerlingen terug naar het Lauwerscollege om verder te werken aan hun project.
Eerder die week waren ze al in het Drents museum in Assen geweest voor een workshop, hadden ze op verschillende locaties grondboringen verricht en lezingen aangehoord over de Noordelijke Fries Wouden (Jeroen Wiersma, RUG) en een film gezien over de ontwikkeling van het landschap in de Friese Wouden (Theo Spek).
Wat het IJstijdenmuseum betreft een geslaagd project.

Reacties zijn gesloten.