Expositie Oerpatronen verlengd

In de Nieuwe Steentijd (het Neolithicum) werden de jager-verzamelaars boeren, de Oerboeren. Ze bleven nu op een vaste plaats wonen. Daar bouwden ze boerderijen met een schuurgedeelte, een woongedeelte en een slaapgedeelte met een vuurplaats.
De eerste cultuur waarbij dit het geval is, is de periode van de Trechterbeker-cultuur (6000 jaar geleden).
Mensen die tot de Trechterbeker-cultuur behoren hebben in Drenthe de hunebedden gebouwd en worden daarom ook wel hunebedbouwers genoemd. Om voedsel te bereiden en te bewaren gebruikte men potten gemaakt van klei, gebakken in een vuur. Deze potten werden mooi versierd onder andere door middel van inkrassen.
Hierna ontwikkelde de boerenbevolking nieuwe vormen bij het bakken van aardewerk. De naam van de nieuwe cultuur, de Standvoetbeker-cultuur (4800 jaar geleden), werd afgeleid van de vorm van de beker van deze cultuur.
Deze Oerboeren verbouwden granen, zoals gierst, emmertarwe en boekweit. Ook verbouwden ze vlas.
Tevens hielden ze vee, zoals koeien, schapen, geiten en varkens. Er werden vele gebruiksvoorwerpen gemaakt.
Er ontstonden weefgetouwen, waar met vlas (linnen) op geweven werd met garen, dat gesponnen was met een spintol. Garens werden en worden gemaakt van wol, vlas en brandnetel.

Weefmotieven

Getoond worden potten met motieven van de Trechterbeker-cultuur en de Standvoetbeker-cultuur, weefmateriaal van toen en nu en mijn weefsels met die motieven, deze zijn ook te koop.
Ook staat het prehistorische weefgetouw weef klaar ernaast met gesponnen wol.

Motief standvoetbeker

Men maakte al textiel. De materialen en gereedschappen die men hiervoor gebruikte worden getoond in deze vitrine. Wol en vlas, de manieren van spinnen met een spintol (spinsteentje), weefkammen en de verfstoffen voor de garens.
De plantaardige verfstoffen, die vroeger en nu nog worden gebruikt staan in De Kruidhof. Er zijn verschillende soorten banden, zoals ze in de steentijd werden gemaakt. Ook nu wordt deze manier van weven nog toegepast.

Verfstoffen en spintol

Reacties zijn gesloten.