Standvoetbeker cultuur

Standvoetbekercultuur

Ongeveer 4.800 jaar geleden treden er veranderingen op in het boeren bestaan in de Fryske Wâlden. Waarschijnlijk door invloeden vanuit Oost-Europa.
Vrij plotseling worden andere gebruiken toegepast bij het begraven van de doden. Ook ontwikkelde de boerenbevolking nieuwe vormen bij het bakken van aardewerk. De naam van de nieuwe cultuur, de Standvoetbeker-cultuur (4.800-4.400 jaar geleden), werd afgeleid van de vorm van de beker van deze cultuur.

De doden kregen tijdens de periode van Standvoetbekercultuur een eigen graf, dat vervolgens overdekt met aarde een heuvel vormde. Deze heuvels kennen we als een grafheuvel.
Omdat in een grafheuvel één persoon begraven werd noemen we deze traditie ook wel de Enkelgrafcultuur (EGK).
Het is vrij zeker dat er in de Fryske Wâlden een aantal grafheuvels hebben gelegen.
Meer informatie kunt u vinden in het IJstijdenmuseum en in het boekje over de Oerboeren in de Friese Wouden. Uitgegeven door het IJstijdenmuseum en is daar ook te bestellen.