Saale-ijstijd

Saale-ijstijd

Vanaf 240.000 tot 130.000 jaar geleden bedekte een grote landgletsjer het noorden van Nederland. Deze ijsmassa dreef heel langzaam vanuit Scandinavië naar het zuiden en nam in de taaie, vloeibare zool, stenen, zand en modder mee. De enorme omvang van de gletsjer werkte als een soort bulldozer die de bodem opstuwde tot grote modderbergen.
Toen de gletsjer 130.000 jaar geleden smolt, bleven er in het landschap veel herkenbare sporen achter.
De opgestuwde grond vinden we in het landschap terug in de vorm van stuwwallen. ln Fryslân is het "Rea Klif" in Gaasterland een voorbeeld. Een ander voorbeeld is de Utrechtse Heuvelrug. De stenen, zand en modder, die de gletsjer in de zool had meegevoerd, vinden we terug in de vorm van keileemafzetting in de ondergrond.

Hierin zitten de zwerfstenen afkomstig uit verschillende gebieden in Scandinavië en Finland. ln het IJstijdenmuseum zijn vele soorten zwerfstenen tentoongesteld. Ook zijn op een kaart in het museum de herkomstgebieden van verschillende soorten zwerfstenen aangegeven.