Organisatie

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

[smbtoolbar]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Organisatie

Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost
De opening van het IJstijdenmuseum op 1 juli 2006 is een eerste stap geweest in de verdere ontwikkeling van het museum. Het IJstijdenmuseum is een particuliere stichting waarbij een aantal amateur-archeologen, -petrologen en -geologen hun verzamelingen ondergebracht hebben.
De Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost is een geregistreerd museum.

Doelstelling
Het IJstijdenmuseum richt zich op de volgende thema’s:

  • archeologie en prehistorie van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW)
  • petrologie en geologie van de NFW (zwerfstenen)
  • fossielen (West-Europa)

De Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost heeft als doel het beheren, registeren en tonen van collecties – in heden, verleden en toekomst – met betrekking tot gebieden voor de provincie Fryslân en in het bijzonder voor de Noordelijke Fryske Wâlden.
Daarnaast het publiek kennis te laten maken met deze historische ontwikkelingen en bewust te maken van de invloed die deze gehad hebben op het landschap van NFW.

Beleidsplan
Het nu geldende beleidsplan bestaat kort samengevat uit de volgende hoofdpunten:

  • het overdragen van kennis en inzicht op het gebied van de genoemde thema’s voor verschillende doelgroepen;
  • inrichten van tijdelijke exposities;
  • beschikbaar stellen van collecties voor onderzoek en studie;
  • inrichten en beheren van een bibliotheek met naslagwerken die betrekking hebben op de hiervoor genoemde thema’s;
  • binnen- en buitenactiviteiten voor kinderen met een link naar het leven in de prehistorie zal worden uitgebouwd;
  • inrichten van educatieve ruimtes.

Beloningsbeleid
Het IJstijdenmuseum kent geen betaalde krachten. De uitvoering en beheer van het museum wordt gedaan door een groot aantal vrijwilligers.

Bestuurssamenstelling
voorzitter, vacant
Harry Luiken, penningmeester
Jaring Roosma, algemeen bestuurslid

Deskundigen en adviseurs
Frans de Vries, archeoloog
Jaap Beuker, archeoloog
Marcel Niekus, archeoloog
Evert Kramer, archeoloog
Sierd van der Hoek, petrologie
Peter Hofstee, petrologie
Klaas de Haan, paleontologie
Theo Spek, landschapsgeschiedenis
Jacob van der Vaart, landschapsgeschiedenis
Jan Hagens, archeologie, artefacten

Geregistreerd Museum

Geregistreerd Museum

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]