Oerjagers in Fryslân

Oerjagers in Fryslân

ln het eerste deel van het Paleolithicum (Oude Steentijd), ongeveer 3 miljoen jaar tot 250.000 jaar geleden, leefden in Nederland geen mensen. ln deze vroege periode leefden er wel verre voorouders van ons in Afrika.
Zo nu en dan traden toen zeer koude perioden op: de ijstijden. Tijdens de Saale-ijstijd, 240.000 jaar tot 130.000 jaar geleden, was een deel van Noord-Europa met een grote gletsjer bedekt. ln Nederland liep deze ijsbedekking tot de Utrechtse Heuvelrug. Er was in Noord-Nederland geen menselijk leven mogelijk tot ongeveer 130.000 jaar geleden, toen het warmer werd en het ijs zich terugtrok.

ln Nederland ontwikkelde zich in die warmere periode een steppelandschap, waarin grote grazers zoals mammoet, wolharige neushoorn en oeros voorkwamen. Men spreekt dan ook wel van de Mammoetsteppe.
ln de tijd dat deze grote dieren in Nederland en ook in Fryslân over de uitgestrekte steppe liepen, kwamen de eerste mensen vanuit Zuid-Europa naar ons gebied, om te jagen op de grote dieren.

Van deze mensen zijn in Fryslân sporen teruggevonden in de vorm van door hen gebruikt stenen werktuigen. Deze bijzondere voorwerpen zijn tentoongesteld in het IJstijdenmuseum, evenals de overblijfselen van hun jachtdieren en foto's van reconstructies.