Neolithicum

Neolithicum

In het Neolithicum gaat het om de culturen van de eerste boeren: de Oerboeren. Vanaf ongeveer 6.000 geleden verschijnen ze in de Friese Wouden. Deze boeren leefden in een landschap dat vooral tijdens de laatste ijstijd is gevormd.
Ze verbouwden verschillende soorten graan, zoals emmertarwe en vlas. Verder hielden ze vee zoals runderen en schapen. Ze bouwden boerderijen en leefden onder één dak met hun vee.