Prehistorie

Prehistorie

De prehistorie begint met de verschijning van de mens op aarde. Vanaf zijn ontstaan, meer dan twee miljoen jaar geleden, is hij in staat geweest om uit ruw bewerkte stenen als wapen of als werktuig te gebruiken
In de loop der tijden leerde hij de techniek van steenbewerking steeds beter te beheersen.
Metalen kwamen in ons land pas laat in gebruik. Koper voor het eerst in de Bronstijd (+/- 1500 jaar v.Chr.). IJzer pas in de IJzertijd (vanaf 700 jaar v.Chr.).

Indien we de geschiedenis van de mens zouden kunnen terugdringen tot een periode van 24 uur, dan zou hij 23 uur een 55 minuten als jager en als verzamelaar van wilde gewassen geleefd hebben.
Pas in de laatste vijf minuten van het laatste uur is hij voor het eerst begonnen vee te houden en gewassen te verbouwen.
Dit tijdvak noemt men het Neolithicum (ook wel het Nieuw- of Laat-Stenen-Tijdperk).
Hoe de mens toen geleefd heeft, is zeer onvolledig bekend. Het was lang voor de tijd van de geschreven geschiedenis.
Wat men ervan weet, is bekend geworden door opgravingen. Soms vindt men verkleuringen in de grond, die de plaats aangeven waar hun huizen gestaan hebben. Vaak ook aardewerk of gereedschap van steen of been.
De gebruikte gereedschappen zijn tentoongesteld in het IJstijdenmuseum, evenals de overblijfselen van de jachtdieren en foto’s van reconstructies.

IJstijden

Er zijn verschillende ijstijden geweest. De Elster-ijstijd, de Saale-ijstijd en de Weichsel-ijstijd. Belangrijk geweest voor de vorming van ons land.

Lees meer

Neanderthalers

Van 126.000 tot 40.000 jaar geleden trokken mensen door het gebied van Noord-Nederland die we Neanderthalers noemen. Ze jaagden op mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten en wilde paarden.

Verder lezen

Jager-Verzamelaars

Er hebben vanaf 14.000 jaar geleden tot ongeveer 6.000 jaar geleden gedurende verschillende perioden jager-verzamelaars in ons gebied rondgetrokken.

Lees meer