Mesolithicum

Mesolithicum

Het Mesolithicum, ook wel de Midden-steentijd genoemd, begint ongeveer 10.000 jaar geleden met een geleidelijke overgang van de jong paleolithische culturen naar een andere jagerscultuur. Het verbeterde klimaat in Noord-Europa leidde er toe dat er meer bos ontstond en ook de fauna veranderde.
De jagers in de Midden-Steentijd maakten gebruik van hout uit het bos en maakten daar bijvoorbeeld kano's van. Naast vuursteen werden hout, gewei en bot gebruikt om het gereedschap van te maken.
Nieuw gereedschap van vuursteen zoals de kernbijl en prachtige, van dunne vuursteensplinters gemaakte pijlspitsen (microlithen), deden hun intrede. Het Mesolithicum eindigt wanneer het Neolithicum begint, zo'n 7.000 jaar geleden. Bij het Zwartveen aan het meer De Leijen en bij de Blauwe Dobbe onder Houtigehage zijn overblijfselen uit de Midden-Steentijd opgegraven.

Mesolithicum gallery