Klokbeker cultuur

Klokbekercultuur

Vanaf 4.400 jaar geleden ontstaat er een nieuwe cultuur. Deze wordt de Klokbekercultuur genoemd, die tot ongeveer 3.800 jaar geleden zal duren.
Ook deze cultuur wordt genoemd naar de specifieke vorm van het aardewerk. Klokbekers hebben vaak de vorm van een klok. Het klokbekeraardewerk werd zeer rijk versierd met motieven, die met aanbracht door de bekers met touw te omwikkelen. Deze periode loop langzaam over in de Bronstijd en wordt ook wel de Wikkeldraadcultuur genoemd.

Behalve het aardewerk zijn ook de vorm van de spitsen uit die tijd kenmerkend. Ze zijn min of meer driehoekig en over het hele snijvlak bewerkt.
Lange tijd werden in het Neolithicum de geslepen bijlen meestal van vuursteen vervaardigd. Tijdens de Klokbekercultuur en de Wikkeldraadcultuur zien we bij de bijlen en hamers vaker andere gesteenten toegepast worden, zoals diabaas, helleflint en zandsteen.
De doden werden soms in heuvels begraven, maar meestal in een vlakgraf.
Meer informatie kunt u vinden in het IJstijdenmuseum en in het boekje over de Oerboeren in de Friese Wouden. Uitgegeven door het IJstijdenmuseum en is daar ook te bestellen.

Klokbekercultuur gallery
[envira-gallery id="6142"]