Jagerverzamelaars

Jager-verzamelaars culturen

Er hebben vanaf 14.000 jaar geleden tot ongeveer 6.000 jaar geleden gedurende verschillende perioden jager-verzamelaars in ons gebied rondgetrokken. De eerste bewoners waren rendierjagers van de Hamburgcultuur. Daarna kwamen de jager-verzamelaars van de Federmessercultuur. Deze mensen jaagden o.m. op herten, elanden en wilde zwijnen. Na een korte koude periode kwamen de rendieren weer terug en met hen de jager-verzamelaars van de Ahrensburgcultuur. Toen het warmer werd verdwenen de rendieren en ook deze laatste rendierjagers.
ln het IJstijdenmuseum zijn exposities ingericht, die een beeld geven van het leven en de cultuur van deze jagers.