9 Rol van de vrouw Prehistorie

Rol van de vrouw in de Prehistorie
Vrouwen verzamelden niet alleen noten, bessen en planten. Pasten op de kinderen en zorgden voor het dagelijks voedsel. Ze maakten ook kleding, manden en potten.