4 Mineralen

Mineralen
Al vanaf zijn ontstaan is de mens gefascineerd door de vormen en kleuren van mineralen. Ook in de prehistorie gebruikten mensen al mineralen als sierraden. Vele grafvondsten uit die periode getuigen daarvan. In latere eeuwen werden mooie geslepen mineralen gebruikt om sieraden van te maken.