10 Archeologisch Steunpunt

Archeologisch Steunpunt
Steentijd vitrine met materiaal uit de gehele prehistorie van West-Europa en Noord-Afrika.
Klingen, stekers en bijlen: het Steunpunt laat zien hoe vuursteen gebruikt werd in de Prehistorie.
Het Steunpunt geeft aan de hand van bijzonder vondstmateriaal een mooi overzicht van de verschillende soorten werktuigen in de verschillende perioden van de Steentijd, van het Paleolithicum tot het Neolithicum.