IJstijdennieuwscafé

Waarom een IJstijdenNieuwscafé

Wetenschap en waarheid
Een archeoloog heeft eens gezegd dat wetenschap niet hetzelfde is als waarheid, maar eerder een methode om minder onwetend te worden.
De grens tussen begrip en onwetenheid is voortdurend in beweging. Bewegende ijsmassa's zorgden ervoor, honderdduizenden jaren geleden, dat enorme rotsblokken als de bekende zwerfstenen in onze streek terecht kwamen. Ze vertellen het verhaal van de vorming van het landschap en dat klimaatsverandering grote veranderingen tot stand kan brengen.
De eerste bewoners van onze omgeving zullen zich niet afgevraagd hebben hoe deze stenen hier kwamen, maar wel het nut ervan gezien om hier werktuigen van te maken.
Dat achter stenen een boeiend verhaal schuil gaat, is niet alleen door de universitaire wetenschap onderkend, maar ook door lokale liefhebbers. Die hebben gedurende vele jaren indrukwekkende verzamelingen aangelegd. Als enthousiaste stenenzoekers ontwikkelden zij zich tot deskundige archeologen en petrologen.
Toch weten we nog maar heel weinig van het verre verleden, het verhaal is nog lang niet compleet.
Ook in Fryslân is wat dat betreft nog veel speurwerk te verrichten. Het IJstijdenmuseum wil daarin een spannende rol spelen. De eerste voortekenen zijn positief. Sinds de oprichting van het IJstijdenmuseum, melden zich steeds vaker mensen in ons museum met belangwekkende vondsten die ooit eigendom waren van de intrigerende Neanderthalers.
Deze vondsten worden gepresenteerd en behouden in het IJstijdenmuseum te Buitenpost.
Er is nog veel onwetenheid over het leven van deze eerste bewoners, de Neanderthaler en ook over de aanwezigheid in Fryslân. Dank zij veel puzzelwerk kunnen we reconstrueren hoe rendierjagers hebben geleefd. Maar dat is niet eenvoudig.
Nieuwe vondsten in onze omgeving, in Nederland en ver daar buiten kunnen we publiceren op ons IJstijdennieuwscafé.
Maar ook nieuwe ontwikkelingen en theorieën op het gebied van archeologie, petrologie, geologie, landschap, erfgoed en educatie.
U kunt iets inzenden en reageren. Via internet is tegenwoordig heel veel mogelijk. We houden contact.

Henk van den Broek
Voorzitter

Naar IJstijdenNieuwscafé