Federmessercultuur

Federmessercultuur

Tijdens de Federmessercultuur (ca. 13.500 jaar geleden), die volgde op de Hamburgcultuur, was er sprake van een ander landschap. Tijdens de periode van de Hamburgcultuur was het vrij droog en koud en was er sprake van een landschap dat op een duinlandschap leek met alleen struiken.

Tijdens de periode van de Federmessercultuur ontstond een meer bosachtige omgeving met o.a. berken en dennen. Ook de fauna was anders tijdens de periode van de Federmessercultuur.
Rendieren waren vertrokken naar het noorden van Europa en in Fryslân trokken nu oeros, everzwijn en hert door de beboste gebieden. Deze dieren vormden de jachtbuit van de rondtrekkende jagers.
ln het IJstijdenmuseum zijn exposities ingericht, die een beeld geven van het leven en de cultuur van de jagers van de Federmessercultuur.

Federmessercultuur gallery