Determineer Café

Op de determinatie morgen kunnen verzamelaars en anderen met hun vondsten terecht in het IJstijdenmuseum.
Een team van deskundigen beoordeelt de meegebrachte vondsten en andere voorwerpen.
Koffie staat klaar en deelname is gratis.