Jeugd

Onderwijs

Beleef met de klas de rijke archeologische en geologische geschiedenis van de Friese Wouden. Maak kennis met het IJstijdenmuseum als plek waar dingen worden bewaard. Langs een groot aantal exposities lopen de leerlingen door de rijke historie vanaf de IJstijd en beleven ze de jacht van Neanderthalers op groot wild op de uitgestrekte toendra’s in een ver verleden in Noord Nederland.
Ook de rendierjagers komen langs en de spannende verhalen over de jacht op deze dieren zijn te beleven in het IJstijdenmuseum. Ook het heden, waarin archeologen onderzoek doen, komt aan bod. Beter leren kijken en beleven is hier van fundamenteel belang voor wat leerlingen kunnen opsteken in het IJstijdenmuseum.

Educatiemissie
In het IJstijdenmuseum kunnen leerlingen van het basisonderwijs en van middelbare scholen naar cultureel erfgoed kijken en er over praten. Door de educatieve activiteiten en programma’s leren kinderen en jongeren cultureel erfgoed ontdekken, begrijpen en waarderen.

“Leerlingen oriënteren zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Ze oriënteren zich ook op de wereld. Dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.” (Kerndoelen Onderwijs)

De begeleidende docent is ten alle tijden verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en de gedragsregels t.a.v. zijn/haar groep. Dit betekent dat er altijd een begeleider vanuit de school bij de leerlingen aanwezig is.

Educatief kent het IJstijdenmuseum veel mogelijkheden. Voor het onderwijs hanteert het IJstijdenmuseum speciale entreeprijzen. U kunt als leerkracht contact opnemen met het museum voor informatie om uw bezoek voor te bereiden. Dat kan via de mail of telefonisch.