Ahrensburgcultuur

Ahrensburgcultuur

Er heerste 11.650-12.850 jaar geleden opnieuw een koude periode in Noord-Europa en Fryslân werd opnieuw een steppe.
De rendieren keerden terug uit het noorden en een ander jagersvolk met een andere cultuur trok o.a. gewapend met pijl en boog en harpoen, ook door Fryslân op jacht naar de rendieren.
Dit waren de jagers van de Ahrensburg-cultuur. Alfred Rust heeft voor het eerst voorwerpen van deze cultuur opgegraven. ln de omgeving van Burgum en Oude Haske zijn werktuigen van de rendierjagers van de Ahrensburg-cultuur gevonden.
ln het IJstijdenmuseum zijn exposities ingericht, die een beeld geven van het leven en de cultuur van de jagers van de Ahrensburgcultuur.

Ahrensburgcultuur gallery