Zwerfstenen

Museum

flivikgraniet_Garijp

Flivikgraniet

 

terug naar Thema's

Zwerfstenen

Zwerfstenen zijn een belangrijk object in de prehistorie en in de historie van Noord-Europa.
De na de IJstijden in dit gebied achtergebleven stenen zijn in de prehistorie gebruikt als werktuigen, objecten in de religie en bij het begraven van dierbaren.
Voor wat de werktuigen betreft vormen onder andere maalstenen, klopstenen, hamerstenen, wrijfstenen en kookstenen daar de prehistorische bewijzen voor.
In de religie en de gebruiken bij het begraven, resten ons de prehistorische kathedralen uit de steentijd. Stonehenge is daar wereldwijd het bewijs van.
Als we dichter bij huis kijken vinden we in heel Noord-Europa de prehistorische overblijfselen van deze gebruiken terug. De hunebedden in Drenthe zijn daar de overgebleven bewijzen van. Hunebedden zijn gebouwd van grote zwerfstenen.

De stenen die de routes markeerden en door de Hannekemaaiers in de 15e en 16e eeuw werden gebruikt, zijn te bewonderen in een van de vitrines van het museum.
Een vergelijking van onze zwerfstenen met de vaste rotsen in het hoge noorden levert soms verrassende gelijkenissen op. Dit feit inspireerde velen om deze zogenaamde gidsgesteenten te gaan zoeken en verzamelen. Enkel zeer bekende namen uit het verleden zijn: P. v.d. Lijn (schrijver van het Keienboek), L.B. Bos (Stientsjebos) te Noordburgum.
Ook het IJstijdenmuseum bezit collecties van vroegere en huidige stenenverzamelaars en bevat een expositie van de meest voorkomende zwerfstenen en daarbij vindt u informatie en documentatie over het hoe en waarom.
Voor vragen over uw gevonden materiaal, kunt u terecht op de DeterminatieCafé morgens of op de Bodemvondsten dag, zie onze agenda.

Botnische_kwartsporfier425

Botnische kwartsporfier

kogelhelleflint

Kogelhelleflint

Direct naar:

zwerf_web