Prehistorische hof

Prehistorische hof

Op het thematuinen complex van de Kruidhof in Buitenpost heeft het IJstijdenmuseum een prachtig knus plekje ontwikkeld waarin de prehistorie wordt uitgebeeld. In een door beukenhagen omzoomd deel en via een mysterieuze toegangspoort komen de bezoekers in een totaal andere omgeving. Een rieten hut van de Jager-verzamelaar uit de jong paleolithische tijd van meer dan 10.000 jaar geleden, vormt het middelpunt van de hof. Er omheen zijn prehistorische graven zoals een langgraf uit de klokbekertijd en een zitgraf uit de bronstijd nagebootst.

Een houten replica van een neolithische ploeg vormt een decor van het gebruiksgereedschap uit het boerenbestaan in de prehistorie.

De omheining van houten gepunte palen laat zien dat ook de prehistorische boeren uit die tijd hun huis en have beschermden tegen roofdieren zoals wolven en beren.

Maar ook de heidense hoogten met door grote zwerfstenen omheinde offerplaatsen en een heuse offersteen laten iets zien van de religie uit de tijd dat onze verre voorouders goden als Wodan en Donar aanbaden. De mystiek is in de prehistorische hof terug te vinden.
Het is ook de plek waar veel activiteiten worden georganiseerd met kinderen. Rond een grote open haard wordt in de zomermaanden aan lange stokken brood gebakken. Een waar feest voor kinderen en ouders. Niets smaakt lekkerder dan het aan de stokken gegaard brood vermengd met eeuwenoude kruiden die op de Kruidhof worden geteeld.

Prehistorische hof

Prehistorische hof