Oerboeren

Oerboeren

ln de Friese Wouden zijn veel sporen terug te vinden van de eerste boeren die hier meer dan 5.500 jaar geleden hun boerderijen optrokken, vee hielden en graan verbouwden.
De nederzettingen van de eerste boeren waren klein, vaak een paar boerderijen bij elkaar.
De overgang van de jacht naar een primitief boerenbestaan met vee en teelt van gewassen is waarschijnlijk geleidelijk gegaan.
Er viel een hoop te leren.

Het stenen gereedschap dat zij gebruikten is door amateur-archeologen teruggevonden en vormt het bewijs van hun aanwezigheid. Dat gereedschap wordt tentoongesteld in het IJstijdenmuseum waar ook het verhaal over die eerste boeren, de oerboeren, wordt verteld.

Klik op de afbeeldingen om naar de culturen te gaan.

Naar Standvoetbeker cultuur

Naar Standvoetbeker cultuur

Oerboerinnen

Oerboerinnen

Naar Klokbeker cultuur

Naar Klokbeker cultuur