Museumwinkel

Openingstijden
Adres, parkeren, route
Entreeprijzen
Wandelen en fietsen
Museumwinkel

 

Zwerfstenen in Fryslân

Zwerfstenen in Fryslân

 

 

 

Neanderthalers in Frylân

Neanderthalers in Frylân

Museumwinkel

De winkel van het IJstijdenmuseum biedt een ruime collectie aan (archeologische) boeken, routes, zwerfstenen, ansichtkaarten en leuke producten voor kids. Wij nodigen u graag uit om eens langs te komen in onze museumwinkel.

Speciale aandacht vragen wij voor onze boeken.

Zwerfstenen in Fryslân
Tijdens een van de ijstijden werd onder meer de omgeving van Buitenpost bedekt met een dik pak ijs. De enorme gletsjer liet een erfenis na in de vorm van klei, zand en zwerfstenen. Dit boek behandelt de vorming van de aarde en de eerste gesteenten, de zwerfkeien die door het ijs hier heen zijn gebracht, de uiteenlopende toepassingen van de stenen en brengt ons in contact met een bijzondere groep mensen: de amateurarcheologen en -petrologen. Ook komt het unieke IJstijdenmuseum van Buitenpost aan de orde. Ook in het Fries te verkrijgen: Swerfstiennen yn Fryslân.
Prijs € 15,00

Gif of Gift, in een prehistorische context
Het boekje geeft informatie over het gebruik van gif als bijvoorbeeld hallucinerend middel in de steentijd. Ook een gift is het ontstaan en gebruik van vuur, de uitvinding van naald en draad, de domesticatie van planten en dieren en de gebruiken bij begrafenissen in de vorm van grafgiften zijn uitgewerkt.
Prijs € 3,--

Oerboeren in de Friese Wouden
De Fryske Wâlden liggen op een uitloper van het Fries-Drents plateau. Het is op dit plateau, dat zich vanaf 7.300 jaar geleden de eerste boeren zich vestigden, boerderijen bouwden, gewassen teelden en vee hielden. Misschien nog erg primitief in onze ogen, maar langzamerhand ontwikkelde zich toch een belangrijke prehistorische bevolking oude dekzand-koppen van de Friese Wouden. We noemen ze de Oerboeren. In dit boekje wordt aandacht besteed aan de vondsten in de Fryske Wâlden door amateur-archeologen zijn gedaan en die een link kunnen leggen met het prehistorische boerenbestaan.
Prijs € 5,--

Neanderthalers in Fryslân
In dit boekje gaat men in op de volgende vragen: Waar komt de Neanderthaler vandaan, wanneer leefde de Neanderthaler, hoe zag de Neanderthaler er uit, wat weten we van de leefomgeving, hoe maakte en gebruikte hij zijn stenen werktuigen, wat aten ze, waren ze intelligent en hadden ze een taal, vermengden ze zich met onze voorouders, hadden ze een religie en waardoor zijn ze uitgestorven?
Prijs € 5,--

Exclusief verzendkosten.

museumwinkel

Museumwinkel

Swerfstiennen yn Fryslân

Swerfstiennen yn Fryslân

Gif & gift

Gif & gift

Oerboeren in de Friese Wouden

Oerboeren in de Friese Wouden