Museum

Museum

Het IJstijdenmuseum te Buitenpost toont u de Prehistorische en Geologische geschiedenis van de Friese Wouden. Ze laat u kennis maken met de verschillende IJstijden en toont u de zwerfstenen die door de reusachtige gletsjers zijn achtergelaten.
We gaan op jacht met de Neanderthalers. We zien hoe ze op de uitgestrekte toendra's op mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten en wilde paarden jaagden. De stenen werktuigen die ze achterlieten en teruggevonden zijn.
We maken kennis met jager-verzamelaars uit verschillende culturen. Hoe ze jaagden, hoe ze kleding, tenten en gereedschap maakten.
In de Friese Wouden zijn veel sporen van de eerste boeren, de oerboeren, terug te vinden. Die hier meer dan 5.500 jaar geleden hun boerderijen optrokken, vee hielden en graan verbouwden. Het stenen gereedschap dat zij gebruikten is door amateur-archeologen terug gevonden en vormt het bewijs van hun aanwezigheid.
De gebruikte gereedschappen zijn tentoongesteld in het IJstijdenmuseum, evenals de overblijfselen van de jachtdieren en foto's van reconstructies.

Op het thematuinen complex van de Kruidhof in Buitenpost heeft het IJstijdenmuseum een Prehistorische hof waar de prehistorie aanschouwelijk en tastbaar wordt gemaakt. Het is ook de plek waar veel activiteiten worden georganiseerd met kinderen. Rond een grote open haard wordt in de zomermaanden brood gebakken.