Hamerbijl

Topstuk Hamerbijl

Hamerbijl van gabbro, een harde steensoort, van ongeveer 1800 v. Chr. De afmetingen zijn 12,5 x 4,5 x 4,5 cm. Doorsnede gat: 1.7 cm.

De bijl is eigendom van het Fries Museum en gevonden in de omgeving van Buitenpost. De bijl is ongeveer rond 1800 jaar v. Chr. gemaakt tijdens de overgang van de Klokbekercultuur naar de Wikkeldraadcultuur of Bronstijd. De bijl heeft een vorm tussen een bijl en een hamer in en is gemaakt van een steensoort die gabbro wordt genoemd. Dit een harde en taaie steensoort. De bijl is met groot vakmanschap gemaakt en zeer fraai vormgegeven. Dit is te zien aan het gat, de symmetrie en de wijze waarop hij gepolijst is.

De hamerbijl is waarschijnlijk een statussymbool, bedoeld om de positie van de drager in de samenleving aan te geven, b.v. een sjamaan. Op rotstekeningen bij Tanumshede ten noorden van Gotenburg zien we afbeeldingen daarvan.

De bladspits is door Johan Bokkinga gevonden in de omgeving van Steenwijkerwold, vlak bij de grens van Fryslân en Overijsel. Hij heeft de spits aan het IJstijdenmuseum geschonken. Het gaat om een zeer fraaie en zeldzame vondst. In Nederland zijn tot nu drie van dergelijke vondsten bekend. De spits is dan ook het absolute topstuk van het museum.

lidvanmarkant

Lid van Markant Friesland