Fossielen

Museum

fossielPecten425

Pecten

 

terug naar Thema's

Fossielen

Onder fossielen verstaat men in het algemeen elk herkenbaar spoor of elke herkenbare aanwijzing van vroeger organisch leven.
Deze aanwijzingen kunnen de gefossiliseerde harde delen betreffen, zoals botten, schelpen of tanden, maar ook afdrukken, loop- en kruipsporen, graafgangen, vraatsporen, uitwerpselen.
Fossilisatie berust op het geleidelijk vervangen van de oorspronkelijke organische bouwstenen van het dier, plant of mens door anorganische bestanddelen (mineralen).
De wetenschap die fossielen bestudeert is de Paleontologie. Die wetenschap is weer opgesplitst in drie deelgebieden: paleo-zoölogie, de studie van fossiele dieren, paleobotanie, de studie van fossiele planten en paleoantropologie, de studie van fossiele mensachtigen.
Samenwerking met aardwetenschappers is daarbij noodzakelijk. Zo kan een beeld van het leven op aarde in lang vervlogen tijden verkregen worden.
Het IJstijdenmuseum bevat diverse vitrines met fossiel materiaal en daarbij vindt u informatie over het ontstaan en het prepareren van fossielen.

Voor vragen over uw gevonden materiaal, kunt u terecht op de DeterminatieCafé morgens of op de Bodemvondsten dag, zie onze agenda.

amonieten425

Amonieten

carboonvaren425

Carboonvaren